Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam přihlášených mužstev do Městské ligy ročníku 2008-09:

H.Heřmanice, Sanborn, Balinka, Lhotky, Omega V.B., Riwer, Březka, Radostín, Building, T.Služby, Agromotor, Bory, Opel, Tasov, S.Zhoř, Měřín, Dráhy, Lavičky, Eurobaging (A-For), Pikárec, SK Kunšovec, Vídeň.

Soutěž bude rozdělena na 2 ligy - první v počtu 12 mužstev, druhá v počtu zbylých 10 týmů. Rozdělení dle ukončeného ročníku 2007-08.

I.liga - základní část každý s každym 2x, tj. 22 zápasů za každý tým
II.liga - základní část každý s každým 2x, tj. 18 zápasů za každý tým

Následuje rozdělení :
I.liga 1-6, 7-12 každý s každým 1x, tj. 5 zapasů
II.liga 13-17, 18-22 každý s každým 2x, tj.8 zápasů
Celkem : I.liga 27 zápasů každý tým, II.liga 26 zápasů každý tým

 

 

Po dokončení soutěže poslední dva celky z l.ligy sestupují, první dva z 2.ligy postupují. Jestliže nebudou mit zajem, nabidne se dalšimu v pořadí, jestliže nikdo z 2.ligy nebude mit zajem, nabidne se sestupujicim z 1.ligy.

 

Soutěž oficiálně začíná od 42.týdne tj. od 13.9.08.


HOKEJ - městská liga 2008/2009
PRAVIDLA

Pravidla městské ligy pro sezonu 2008/2009
 

Městská liga neregistrovaných
6. ročník

Zimní stadion ve Velkém Meziříčí
2008/2009

Organizace:
Řídící orgán jsou manažeři jednotlivých mužstev, kteří si zvolili své zástupce do
organizačního výboru.Za skupinu A je to Pavel Burian /Březka/ a Marek Josef
/Technické služby/.Za skupinu B Chaloupka Zdeněk /Lhotky/ a Rous Petr
/River/.Poradní hlas má Pavel Rosický.

Podmínky soutěže:

Tato soutěž se hraje výhradně jen na občanské průkazy. Podmínkou pro účast hráče v
soutěži, aby byl zapsán na soupisce mužstva. Hráč nesmí nastupovat v
organizovaných soutěžích ČSLH a vesnické ligy Žďár (s výjimkou brankařů). Během
soutěže je možno hráče dopisovat na soupisku pouze p. Rosickým, který za dopsání
nese plnou zodpovědnost (jedná se o hráče, kteří nenastoupili v organizovaných
soutěží ČSTV a vesnické ligy Žďár).Ve skupině A se dopisují hráči ve 12.kole a ve
skupině B v kole 9.Pro přestupy hráčů mezi týmy pro obě skupiny je jednotný
termín,1.12.2008 až 7.12.2008.
Věková hranice hráče v den utkání musí být nejméně 16 let. V případě stížnosti nebo
námitek k neoprávněnému startu hráče je stěžovatel povinen předložit důkaz.V
průběhu sezony, pokud hráč odejde z městské ligy do registrovaných soutěží ( muži,
dorost ), tak všechny vítězné utkání do té doby se kontumují 5 : 0 !
Námitka proti startu soupeře musí být po utkání uvedena do zápisu o utkání.Na
dodatečné stížnosti nebude brán zřetel.Pokud družstvo uvádí jakoukoli námitku do
zápisu o utkání,bude mu stržena záloha 200,-.Případě oprávněnosti námitky se vklad
vrací.

Výjimky:
Výjimka pro účast v soutěži se uděluje pouze brankařům, kteří hrají maximálně do
výše okresního přeboru. Brankář však nesmí nastoupit jako hráč v poli. Družstva si
mohou půjčit brankaře.

Výstroj:
Každý hráč hraje na vlastní riziko, přesto každý musí mít helmu, rukavice a chránič
holení. Zbytek výstroje je na zvážení. Povinnost je mít dresy stejné barvy,nebo
odstínu jedné barvy(čísla nejsou podmínkou).

Zápis o utkání:

Před utkáním je k dispozici ve Velínu (strojníci na ZS).
Po utkání předá manažer domácích řádně vyplněný zápis do strojovny na ZS. Při
vyplňování spolupracují manažeři obou týmů a rozhodčí a nesou plnou zodpovědnost
za pravdivost a čitelnost zápisu o utkání.Do 5 min. po utkání se vedoucí mužstva
musí dostavit do kabiny rozhodčích, kde do zápisu uvede střelce, podepíše zápis a
vyplatí náhrady rozhodčím.

Rozhodčí:

Manažeři obou družstev jsou povini zajistit rozhodčího na utkání. Po dohodě je
možná změna. Pokud bude pískat jeden rozhodčí, náleží mu odměna 400,- Kč za
zápas. Pískají-li dva rozhodčí, každý obdrží 200,- Kč ( každé družstvo tedy platí po
utkání 200,-Kč když řídil 1 rozhodčí a 200,- Kč , když řídili 2 rozhodčí ).Rozhodčího
může dělat i hráč městské ligy.

Pravidla hry:

Hraje se podle pravidel ledního hokeje s jedinou úpravou, rozhodčí budou instruováni
k udělování vyšších trestů za jakékoliv naražení protihráče na mantinel. Po 22:00
hod. fanoušci jednotlivých týmů nesmí používat bubny z důvodů rušení nočního
klidu. Plnou zodpovědnost za porušení nese mužstvo, kterému tito fanoušci fandí.
Minimální počet hráčů je 5 plus brankař.Na střídačkách mohou být pouze 3 osoby
v civilu ( trenér, asistent a vedoucí mužstva ).
čekací doba na soupeře je 10.minut od začátku utkání.V té době musí nastoupit
5hráču a ve výstroji oblečený brankář.Pokud to družstvo nestihne,vedoucí se
domluví,zda odehrají pouze přátelský zápas.Utkání bude kontumováno v neprospěch
proviněného mužstva.Pokud nebude sehráno ani přátelské utkání,musí družstva
zaplatit pronájem ledu.
Pokud odstoupí brankář z utkání,z jakéhokoliv duvodu /zranění,vyloučení/ nastupuje
ihned náhradní brankář.Nemáli ho družstvo k dispozici,tak spoluhráč z pole.Cekací
doba na převlečení hráče je 15minut.Staneli se tato situace před koncem prvního
poločasu,zbytek se dohrává ve druhém,po upravě ledu.
Utkání se z žádného důvodu nenestavuje ani neprodlužuje.Ani po dohodě manažerů
týmů.Pouze pro provedení ,nebo dokončení samostatného nájezdu/toto platí i o
poločasové přestávce/.

Finanční pokuty oddílům:

Za rušení nočního klidu fanoušky: 1.000,- Kč
Vyloučení do konce utkání za likvidační faul - pokud nebude zranění 2 utkání (řídící
výbor může udělit i více) STOP: 200,- Kč
Vyloučení do konce utkání za likvidační faul - pokud bude zranění, rozhodne vedení
městské ligy o počtu utkání na které bude mít hráč STOP: 400,- Kč
Vyloučení do konce utkání (2 x 10 min): 200,- Kč
Ostatní vyloučení do konce utkání: 200,- Kč
Vyloučení do konce utkání za fyzické napadení rozhodčího: 500,- Kč a STOP na 5 a
více utkání (popřípadě vyloučení z městské ligy).
Hráč hrající na černo (kontumace): 500,- Kč. Jelikož nemáte za potřebí brát černé
hráče, tak by se Vás tato pokuta neměla ani týkat.
Nesportovní chování týmů nebo jednotlivců : až 500,- Kč
Neplnění pravidel městské ligy : až 1000,- Kč

Vklady:

Roční vklad za každé družstvo je 1.000,- Kč a bude vybíráno vždy před začátkem
soutěže. Z této částky budou hrazeny především poháry za umístění. Další vklad (po
sezóně bude vrácen) před zahájením soutěže je 1.500,- Kč za každé družstvo pro
případ, že se nedostaví k utkání, k zaplacení 1/2 pronájmu ledové plochy a k úhradě
disciplinárních trestů hráčů. Při druhém nedostavení se na zápas bude družstvo
vyloučeno ze soutěže.Dále se vybírá 100,- manipulační poplatek. Celkem se bude
vybírat před sezónou 2.600,- Kč. Dojde-li k vyčerpání částky 1.500,- Kč za
disciplinární prohřešky, musí oddíl před dalším utkáním uhradit dalších 1.500,-
(zálohu) jinak bude vyloučen ze soutěže.Peníze vybrané na pokutách,budou
rozděleny rovnoměrně družstvům,v každé skupině zvlášt.

Cena za pronájem ledově plochy:

Pevná cena za l a 3/4 hodiny pronájmu je 2.180,- Kč (včetně DPH). Každé mužstvo
platí za utkání 1.090,- Kč + 200,- Kč rozhodčímu.

Zápasy a systém soutěže:

Předpokládá se, že mužstva by hrála jednou za týden zápas v průběhu provozu ZS ve
Velkém Meziříčí . Přihlášeno je 22 týmů. Jsou rozděleny do dvou skupin.
Skupina A,družstva umístěná v ročníku 2007/2008 na 1.až 12.místě a skupina
B,družstva umístěná na 13.až 22.místě.
Ve skupině A se střetnou družstva v základní části dvoukolově každý s každým.Poté
se tabulka rozdělí na družstva umístěná 1.-6.místě,ti budou hrát přeborníka ML.A
družstva na 7.-12.místě se utkají o dvě sestupové místa do skupiny B.Nadstavba se
hraje jednokolově. Body po základní části se nezapočítávají.
Skupina B odehraje základní část dvoukolově,poté se tabulka rozdělí na družstva
umístěná na 1.-5.místě,kteří se utkají o dvě postupové místa do skupiny A.Družstva
na 6.-10.místě se utkají o konečné umístění.Nadstavba se hraje dvoukolově.Body po
základní časti se nezapočítávají.
O konečném umístění ve všech skupinách rozhodují:
1. počet bodů
2. vzájemný zápas
3. rozdíl skóre
4. počet vstřelených branek
5. los
Má-li více mužstev stejný počet bodů rozhoduje minitabulka z utkání těchto
mužstev.
V případě,že družstvo na 1. a 2.mistě skupiny B po nadstavbové části nebude mít
zájem postoupit do skupiny A,tato možnost bude nabídnuta družstvům skupiny B a to
v pořadí od třetího níže.Nebude li tato možnost využita bude nabídnuto setrvání ve
skupině A družstvům umístěných na11.a12.místě a to v pořadí,nejdříve 11.poté 12.

Hrací doba:

Utkání se hrají pouze na ZS Velké Meziříčí,není dovoleno jinde.Družstvo uvedené
jako první v obsazení,je považováno,jako domácí.Má právo výběru barvy dresu a
střídačky.Druhý tým se musí přizpůsobit.O poločasové přestávce se nemění strany.
Hrací doba je 2 x 40 min hrubého času. 10 min rozbruslení. Přestávka 15 min s
úpravou ledu. Při vyloučení hráče se počítají 3 min hrubého času, který se počítá od
okamžiku až rozhodčí zahájí hru vhazováním. Čekací doba na soupeře je 10 min.
Dojde-li k jakémukoliv zdržení, domlouvají se manažeři vzájemně na dalším postupu
(mistrovské utkání se hrálo déle než byl předpoklad). Je možné zkrátit hrací dobu 2x
40 min.Vedoucí mužstva zodpovídá za nástup mužstva na led ( stížnosti rolbařů, že
hráči vstupují na led dříve než je zmrzlý led nebo je na něm ještě rolba ). Rezervaci
ledu bude zajišťovat p. Vidlák a obsazení jednotlivých utkání p.Rosický.Placení ledu
si zajistí vždy domácí mužstvo po dohodě s hosty. Rozpis jednotlivých utkání bude k
dispozici na internetových stránkách www.obchodyvm.cz. Time (oddechový čas) si
mužstva nesmí vybírat posledních 5 minut utkání a rovněž, když je vyloučený hráč
vlastního mužstva a soupeř hraje přesilovou hru.Pokud vyloučený hráč zdržuje
odchod na trestnou lavici, budeš mu udělen další menší trest za zdržování hry.
Na utkání není časoměřič – za otevření a zavření dvířek u trestné lavice zodpovídá
sám hráč.Pokud tak neučiní, bude mu udělen menší trest.
Veškeré dodatky pravidel a jejich změny,taktéž udělené tresty,střelci branek,tabulka a
další informace o ML budou zveřejnovány na stránkách www.obchodyvm.cz
Na jednotlivých bodech tohoto rozpisu spolupracovali manažeři jednotlivých
zúčastněných mužstev a zavázali se jej dodržovat. Pavel Rosický
zodpovědný za organizaci městské ligy

Pavel Rosický
zodpovědný za organizaci městské ligy 
 


Poslední fotografiePočasí předpověď


Toplist

TOPlist


Archiv

Kalendář
<< listopad >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Statistiky

Online: 4
Celkem: 482448
Měsíc: 9662
Den: 283